qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۱۲* اگر عمل شما صالح، برای خدا، با نیّت درست و مطابق با سنّت باشد در آن عمل برای شما رشد است. شما یک مشت ریگ را داخل باغچه بریزید و هر روز هم به آن آب و کود بدهید، آیا چیزی بیرون می‌آید؟! ولی اگر یک قاشق بذر ریحان بپاشید و به آن آب هم بدهید رشد می‌کند و بیرون می‌آید.