qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۱۳* نگاهی که هر فرد به دین دارد متفاوت است بعضی‌ از افراد فکر می‌کنند که دین یک امر آسمانی و خدایی و جدای از زندگی دنیاست، در حالی‌که انسان باید دین را در زندگی دنیایی خود وارد کند و با دین ارتباط داشته باشد.