qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۴۷* هدایت یک درک است، شاکر بودن هم یک درک است یعنی یک مقام است. یک ملکه هست در وجود کسی که شاکر می‌شود یعنی می‌فهمد که باید شکر بکند.