qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۵۴* خوب دقت کنید! وقتی برای طرف غذا آوردند شکر نکرد، رفیقش به او خدمت کرد و شکر نکرد، نفهمید که این‌ها نعمت است و شکرش را به جا نیاورد یا حالتی مثل حیوان داشت و نفهم بود؛ یعنی هدایت نشده و هدایت نمی‌شود.