qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۶۲* این‌طور نیست که ما فکر کنیم در معنویات یک اتفاقی یک شبه می‌افتد و من در یک شب یک حالت روحانی و معنوی خاصی پیدا می‌کنم و بعد از این حالت امورات من همه اصلاح می‌شود، نه!! چنین اتفاقی نه برای کسی افتاده و نه برای کسی می‌افتد.