qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۷۰* ما عهده‌دار امری به نام دین هستیم و
می‌خواهیم دین را وارد زندگی مردم کنیم، دین را در زندگی مردم بردن کار پیچیده‌ای است و یک عقل مخصوص می‌خواهد؛ لذا خیلی‌ از افراد نباید در کار دین دخالت کنند، اصلا نباید حرف بزنند و باید ساکت باشند، چون با سکوت آن‌ها کار بهتر پیش می‌رود.