qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۸۹* لطف خداوند زیاد است و بر روی شما حساب باز کرده و شما را جدا کرده است، یعنی می‌خواهد به شما رسیدگی ویژه داشته باشد؛ لذا از این رسیدگی خاص و ویژه استفاده کنید.