qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۹۷* مخاطب قرآن ما هستیم و کس دیگری نیست.

فقه قرآن این است که بفهمی این آیه به شما چه می‌خواهد بگوید؛ یعنی فقه القرآن این است که بفهمی قرآن چه تکلیفی را الان برای شما معلوم می‌کند، چه بدی را از شما دور می‌کند.
اینکه چطور امر به معروف و نهی‌ازمنکر عقلی دارید.