qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۰۴* حضرت فرمود: ما به خدا می‌گوییم خدایا یک روزی به ما روزی بده و یک روز نده. پرسید آقا چرا چنین می‌گویید؟ فرمود روزی که داد، شکرش را بجا می‌آوریم و روزی که نداد، التماس خدا را می‌کنیم و می‌گوییم خدایا روزی بده!