qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۱۰* کسانی که با ماشین با سرعت بالا می‌روند خب این‌ها پیش خدا کم عقل هستند، هیچ موقع خود خدا به این‌ها نورانیت نمی‌دهد چون یک چیزی به نام عجله از شیطان همیشه در وجودشان هست و این در رانندگی خیلی واضح‌تر از چیزهای دیگر است، خب تمام شد!!
آن کم عقلی باعث می‌شود که تند برود والا این همه عاقل هم رانندگی می‌کنند و میزان می‌روند.