qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۲۰* پس این پایه را برای خود محکم کنیم که ما به درد دین می‌خوریم، باید در متن دین باشیم و خداوند کسی را به غیر از ما ندارد، حالا اگر شاگرد آخر هستیم، ولیکن داخل کلاس دین هستیم و افرادی که در مسیر نیستند، آن را قبول ندارند، روزه نمی‌گیرند، سینه نمی‌زنند و گریه نمی‌کنند مسیرشان از ما جداست.