qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۴۸* مواظب بستگان خود باشید! یعنی ببینید سطح شما در فامیل چه‌قدر است، اگر دیدید وضع شما خوب است، بدانید مأموریت شما شروع شده است و دیگر بانک هستید؛ لذا باید شماره‌ی کارت برادر خود را بگیرید، ولو پنج هزار تومان یا هزار تومان پول در حساب او بریزید، حتی اگر همسر و فرزند داشته باشد.