qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۵۷* اگر کسی خواست بفهمد میزان تدین و عقل او به چه میزان است، باید ببیند میزان امید و ترس او چه ‌مقدار است. وقتی که فرد عاقل و متدین شد همان اندازه امید و خوف برای او حاصل می‌شود، همین‌طور اندازه‌‌‌ و مقدار ترس و‌ امید هم در وجود آن فرد باید برابر باشد.