qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۵۹* هر کدام از ما که صبح از خواب بیدار می‌شویم ممکن است در ذهن ما سه تا برنامه باشد، ولی غافل از این‌که شیطان برای ما ده تا برنامه تدبیر کرده‌ است؛ مثلا تلفن را برداریم یک فحش بدهیم، وارد فضای مجازی شویم، کسی را اذیت کنیم و شب دیر بخوابیم! تمام این‌ امور را شیطان برای ما برنامه‌‌ریزی کرده‌است!!