qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۶۶* خلقت آسمان و زمین بزرگتر از خلقت مردم است ولی اکثر مردم این را نمی‌فهمند و نمی‌دانند و علم به آن ندارند.

مساوی نیست کسی که اعمی‌ است و کسی که بصیر است!!مساوی نیست کسی که می‌فهمد و کسی که نمی‌فهمد.!!