qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۸۰* دنیا مکان درگیری و سربازگیری است و این سربازگیری تا لحظه‌ی آخر ادامه دارد؛ در روایت آمده است که یک فرد زاهد و یک فرد لاابالی به مسجد رفتند، وقتی از مسجد بیرون آمدند شخص زاهد، لاابالی و آن فرد لاابالی، زاهد شده بود!