qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۹۰* در زمان حال زندگی کنید، مهم این است که امروز حال شما خوب است و بیماری ندارید. چرا غصه‌ی دیروز را که بیمار بودید می‌خورید؟! چرا غصه‌ی فردا را می‌خورید که بیمار می‌شوید؟ اگر در حال زندگی کنید اعصاب شما راحت و ایمان شما هم قوی می‌شود.