qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۰۰* هر لحظه درگیری و نزاع بین این دو ولایت، خداوند و شیطان وجود دارد. ولی این نزاع و درگیری یک جایی تمام می‌شود، بدانید این عالَم یک چرخشی دارد و غربال می‌کند! افراد بد، خوب می‌شوند و افراد خوب‌ هم، بد می‌شوند. یک روز این قضیه تمام می‌شود یا سرباز خداوند یا سرباز شیطان می‌شوید!