qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

علت احکام

سوال: در مورد علت احکام، سوالات فراوانی برای مردم مطرح می‌شود، آیا با پاسخ دادن به این‌ها به نوعی تشویق کنیم این سوال‌ها را که خودش مشغولیت به دین است یا باید سکوت کرد یا باید به مردم گفت تعبد داشته باشید؟

جواب: هردو! یعنی همین که شما بعضی از علت‌ها را که مثلاً در علل الشرایع آمده بگویید، طرف با همین عقلی که دارد محکم می‌شود؛ چه اشکالی دارد بگویید. اما از این‌که او حتما دنبال علت هم بگردد منعش کنید، بگویید تعبد است. پس هر دو جنبه را مطرح کنید، دامن نزنیم ولی اگر هر دو جنبه بود خیلی بهتر است به این که تداوم پیدا کند.