qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۰۴* چرا ما این‌قدر می‌گوییم که فلان ذکر را اگر کسی بگوید فلان برکات را دارد، چرا این را گفتند؟ برای این که اتصال بین آن فعل و آخرت را بفهمیم و اگر این را نفهمیدیم دستمان خالی است.