qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۰۶* این که خدا، خدایی می‌کند هیچ جایی برای گمراهی نمی‌گذارد؛ یعنی هدایتش را اینقدر آشکار می‌کند که حجت باشد بر علیه آن فردی که به سمت گمراهی رفته است.
هر امری که خدا می‌خواسته خودش را در آن معرفی کند به عنوان آیات قرار داده است، پر نشان داده است.