qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۱۰* این‌که از کفار بیشتر باید بترسید برای این است که آن‌ها امری را از دست نمی‌دهند، اصلا برای جهنم خلق شده‌اند، ولی شما برای جهنم خلق نشده‌اید، خدای متعال شما را برای بهشت خلق کرده‌ است و به شما گفته شده است که شما بهشتی هستید، ولی خسارت‌زده شده‌اید.