qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۲۱* ما در این دنیا به یک شاکله‌ی دینی نیاز داریم، اگر قرار باشد دین در وجود ما نهادینه شود، باید زمینه را فراهم کنیم که از لحاظ فکری، عقیدتی، اخلاقی و رفتاری مطابق با دین شویم؛ به عبارتی این همان امری است که باید در وجود ما اتفاق بیفتد.