qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۲۹* مشکل شما همین‌جاست که طاعت را به حساب خودتان می‌گذارید، در این‌صورت غرور تمام وجود شما را می‌گیرد، تکبر پیدا می‌کنید و بقیه را آدم حساب نمی‌کنید؛ معاویه برای همین گمراه شد، چون غرور وجودش را گرفت.