qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۳۸* چطور یک درخت تنومند، پر میوه، پر سایه و پر خیر، مردم از آن بهره‌ی فراوان می‌برند؟
یک مومن هم روی زمین همین‌طور است، مردم از او بهره‌مند می‌شوند.