qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۰* هیچ موقع نگذارید حالت مات پیدا کنید که به جایی خیره بشوید، هوشیار باشید!حتی پنج ثانیه هم به جایی خیره نشوید، مواظب خودت باش!
خود این مات شدن در دراز مدت آلزایمر است. این هایی که در یک جا طولانی مدت خیره می‌شوند، درآخر عمر عقل خود را از دست می‌دهند.