qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۴* کسی که الان حقه بازی و کلک و حرام خواری و فعل حرام انجام می‌دهد، همین الان هم اضطراب دارد. حالا ممکن است آنجا یک ربع خوشی داشته باشد و یا در حین عمل خلاف، اضطراب داشته باشد ولی مومن این‌طور نیست! مومن چه اضطرابی دارد؟
مومن عمل صالح انجام داده و در یک آسایش و در یک عافیت و یک نور زندگی می‌کند.