qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۵* شیطان در جایی که دخالت می‌کند، درست کنار یک امر مطلوب است؛ یک امری را پهن می‌کند، یک بساطی را پهن می‌کند و شما را غافل می‌کند.
اگر فقط این را مواظب باشیم همه چیز حل است.