qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۴۶* شیطان تسویل دارد یعنی زیبا سازی می‌کند «وَأَمْلَىٰ لَهُمْ»، وقتی زیبا سازی کرد، شما را در فکر می‌برد و نمی‌گذارد کارت را انجام بدهی.