qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۷۵۴* افراد مذهبی بدانند که نباید با این بادها بلرزند و فکر کنند که فحشا زیاد شده است و دین در خطر است، نخیر! دین بستگی به این‌ امور ندارد، بلکه دین به ایمان ما بستگی دارد.