qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵۷* ما از خدا تصوری نداریم، همه چیز همین امر و نهی اوست، الزاماتش را بپذیر! اگر شما این الزاماتی که خدا دارد را نپذیرفتی، الزامات شیطان جایگزین آن می‌شود.