qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۷۵۹* پناه به خدا ببر که او سمیع و بصیر است یعنی هم راه را نشانت می‌دهد، هم شما را در راه می‌برد. مشکلاتت را می‌شنود، مایحتاج تو را هم می‌داند، راه صحیح را هم به شما نشان می‌دهد؛ پس اگر کبر در وجودش بود به هیچ جایی نمی‌رسد، بی‌خود دست و پا می‌زند.