qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۶۱* وقتی جنگ و نزاعی در میان باشد یا وقتی دچار بلایای طبیعی مثل زلزله می‌شوید، شروع به تضرع، گریه و زاری می‌کنید تا برداشته شود. خب قبل از این‌که زلزله بیاید یا دچار گرفتاری شوید، این کار را انجام دهید و سمت خدا بروید.