qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۶۳* تمام کسانی‌که در زندگی خود دچار مشکل مالی، روحی و معنوی هستند علت آن این است که نعمت را بدون منعم می‌شناسند و با خود نعمت سر و کار دارند؛ این افراد زمین‌گیر هستند، چون دنبال نعمت هستند و نعمتی در کار نیست، بعد در زبان می‌گویند خدایا! در حالی که اصلاً با خداوند کاری ندارند.