qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۷۷* پدر در خانه عمود خیمه است و ولیّ فقیه و مراجع در کشور عمود خیمه هستند، اگر شما این عمود را بردارید هیچ فرقی با کفار نخواهید داشت.