qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۸۰* آقای بروجردی-رحمة‌الله‌علیه- در سنین کودکی هم آقای بروجردی بودند، اما شخصیت ایشان بعدها معلوم شد، چرا که اگر این ظرفیت در ایشان نبود، مگر می‌توانست این همه علم را در خود جای دهد؟ اگر چنین ظرفیتی در وجود امام نبود، مگر امام خمینی-رحمة‌الله‌علیه- به آن‌جا می‌رسید که بتواند جهانی را تحت‌ تأثیر قرار دهد؟! مگر کسی به راحتی شیخ مفید-رحمة‌الله‌علیه- می‌شود؟‌