qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۸۴* باید راه برای شما معلوم شود و باید بدانید که وجود شما یک وجود عادی نیست. اگر تمام بحارالانوار را بخوانید و بفهمید، تازه بخشی از وجود خود را شناخته‌اید. اگر تمام عمر خود را برای مطالعه و فهم اصول کافی بگذارید تنها بخشی از وجود خود را فهمیده‌اید و حظّ آن را برده‌اید.