qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۹۶* وقتی شیطان قدرت پیدا کرد که در وجود آدم تصرف کند و در قلب میدان‌داری کند، دیگر جایی برای محاسبات دقیق و درست نمی‌ماند که بگویی این حق است، این اندازه است!