qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۰۶* کسی که در دنیا کسل است، در امر آخرتش کسل‌تر است‌. آقای فخر-رحمةالله‌علیه- می‌نشست و اگر هیچ کاری نداشت این پرزهای فرش را جمع می‌کرد و خودش را مشغول می‌کرد یا جارو دست می‌گرفت و با این‌که حیاط تمیز بود دوباره جارو می‌زد.