qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۱۲* آن عده‌ای را که در راه حق نمی‌آیند باید رها کرد؛ به عنوان مثال شما در مسجد را باز کردید، حالا اگر عده‌ای برای نماز نمی‌آیند، خب نیایند. یا شما در یک حسینیه را باز کردید و تنها پنج نفر برای روضه می‌آیند همین کافی است.