qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۲۱* در حرف زدن، تحمل حرف داشته باش. طرف حرف بی ربط می‌زند، طلب‌کارانه می‌زند، از روی قدر نشناسی می‌زند، شما چرا به این اهمیت می‌دهید، مگر ما باید به همه‌ی حرف‌ها اهمیت بدهیم؟! از همین آدمی که همین حرف را زد، اگر دو ساعت دیگر بپرسید که چه چیزی گفت، یادش نیست که همه‌ی آنها را بگوید.