qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۲۵* حضرت فرمود که در حین صحبت کردن، یک حرف غلط بزنید اگر دیدید تصدیق شدید بدانید که آن فرد احمق هست، از همین جا که هیچ چیزی نگفت شما بدانید که این فرد مقابل شما احمق هست. حرف غلط، غلط است و نباید گفته شود.