qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۲۶* چطور من اجازه نمی‌دهم که کسی از حریم من خبردار شود؟
خب نباید راضی شوم که از حریم شما هم مطلع شوم، با تلفن زنگ زده و یادش رفته که خاموش کند، شما زود خاموش کن.
خیلی چیزها پنهان است، عورات است، مال اوست. برای چی من باید مطلع شوم؟ نه به درد دنیا می‌خورد و نه به درد آخرت من می‌خورد.