qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۳۱* در روایت است: همین که دشمنان ما مشغول معصیت هستند این پیروزی است!