qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۴۲* اهل تقوا باید بود، اهل تقوا یعنی در همین مرز باید راه برود، این طرف واجب است، آن طرف حرام است!
باید مواظبت بکند که حرام مرتکب نشود و واجبات هم از او فوت نشود، هیچ چیز دیگری نیست. شاخص از این واضح‌تر دیگر نداریم.