qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۴۳* کسی که بچه‌اش را به حوزه می‌فرستد قشنگ اینجا مرز معلوم است که این دنبال این است که یک ثوابی و یک عاقبت بخیری برای خودش درست کند و یک فرزند صالح داشته باشد. کسی که بچه‌اش را به دانشگاه می‌فرستد به این چیزها کار ندارد چون در دانشگاه که فرزند صالح در نمی‌آید.