qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۸۴۷* خیلی مهم است! همانطور که شما آب را نگاه می‌کنید چیزی نیست ولی از آن حیات صادر می‌شود، نماز هم یک قیام و یک رکوع و یک سجود است، شما این را این‌طوری می‌بینی ولی در آن حیات است!