qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۸۴۹* قلب یک محتوا دارد، وقتی ما قلب را باز کنیم جسم آن دارای دو بطن، دهلیز، دریچه‌ی میترال، آئورت، رگ‌های کرنر، سیاهرگ و سرخرگ است که در حال نقل و انتقال خون هستند؛ اما داخل این قلب یک امر دیگر هم موج می‌زند و تمام نزاع‌ها هم بر سر همان است، اگر ما قلب را باز کنیم درون آن یک دوستی و یک دشمنی پیدا می‌شود.