qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۵۵* دنبال دنیا هم بروید، ولی سعی کنید تا آن‌جایی بروید که لازم نباشد دروغ بگویید، لازم نباشد اعصاب خود را خرد کنید. اگر با عافیت سرمایه‌ای رسید صد میلیون تومان آن هم خوب است، ولی اگر بخواهید آبرو بگذارید و خود را بیچاره کنید نمی‌ارزد، البته این قانون را شما به قلب خود وارد می‌کنید.