qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۶۶* هر مقدار ما در عیوب خود توقف داشته باشیم، ولو این‌که رفع نشود به میزان شناخت ما از عیوب کمک می‌کند، چرا که در بسیاری از مواقع همین عیوب ما را در معرض یک‌سری آفت‌ها و آسیب‌ها قرار می‌دهد.